Projectbeschrijving

#LevelUpHR (evidence-based HR games)

Howest, VFU-FFI, IPV, Winston Wolfe en Vigor Unit willen met het ESF project LevelUpHR de Knack games als evidence-based HR tool inzetten op de Vlaamse arbeidsmarkt. We voorzien dit in twee tracks: enerzijds ter ondersteuning van werkzoekenden, als rekrutering, toeleidingskanaal naar (knelpunt-) vacatures en anderzijds als talentontwikkelings instrument van werknemers binnen een onderneming.

De rekruteringstesten realiseren we achtereenvolgens bij 6 knelpuntberoepen. De eerste test vindt plaats in februari. Daarna wordt de test maandelijks herhaalt met een ander knelpuntberoep. Op deze manier zijn er 6 testcycli in de periode van februari tot juli 2016. Een cycli bestaat op zijn beurt uit 5 fasen: 1 infofase, 2 opbouwfase, 3 testfase, 4 resultaatfase en 5 lessons learned. De talentontwikkelingstesten realiseren we achtereenvolgens bij 4 talentontwikkelingstrajecten. De eerste test vindt plaats in de maand september. Daarna wordt maandelijks de test herhaalt met een andere talentontwikkelingstraject. Op deze manier zijn er 4 testcycli in de periode van september 2016 tot december 2016. Een test is steeds gekaderd in een cycli van 5 fasen: 1 infofase, 2 opbouwfase, 3 testfase, 4 resultaatfase en 5 lessons learned. Op deze manier brengen we het talentenportfolio van 132 experts, 132 werkzoekenden, 88 functiehouders en 88 interne medewerkers in kaart. De resultaten van deze testen verwerken we in een verslag en bijhorende handleiding voor andere ondernemingen die verder met de Knack games aan de slag willen gaan. Bovendien willen we alle feedback van de eindgebruikers en betrokken organisaties bundelen in een rapport over de bruikbaarheid en de effectiviteit van games als rekruterings- en talentontwikkelings instrument.

Project ID: 5978
Thema’s:  Toegang tot werkgelegenheid
Programma:  ESF 2014-2020
Prioriteit:  5
Website:  http://www.esf-vlaanderen.be/nl/15/02/2017

Financiering
ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: €59 689.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: €59 689.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: €0.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: €119 378.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: €0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: €0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: €0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: €0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds:

Projectpromotor
Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome hogeschool
Marksesteenweg(Kor) 58 8500 Kortrijk
http://www.howest.be

Projectpartners
Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid
Vormingsfonds voor de uitzendkrachten vzw
Winston Wolfe (BELLEKETREK)
The VIGOR Unit