Partners in game

HOWEST_QHowest is een sterk groeiende hogeschool met campussen In Brugge en Kortrijk en bekleedt met 23 bachelors een uitzonderlijke plaats in het onderwijslandschap in Vlaanderen. Bovendien kunnen 8 van die opleidingen in Vlaanderen alleen gevolgd worden aan Howest en bieden onze bachelors 14 voor Vlaanderen unieke trajecten aan.

Betrokken persoonen in dit project is projectmedewerker Joost Ingels.

Logo pngWinston Wolfe wil jouw organisatie helpen in het uittekenen van een echt HR- en leerbeleid. Winston Wolfe is immers overtuigd dat de werknemers de ware kracht vormen binnen elke onderneming en dat het de taak is om de talenten van je medewerkers constant naar een hoger niveau te tillen.

Betrokken persoon in dit project is zaakvoerder Mathias Vermeulen.

 

Logo IPVIPV, voluit Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Het ondersteunt via vorming en begeleiding de groei van de voedingsindustrie.

Betrokken persoon in dit project is opleidingsadviseur Herbert Matthys.

Logo VFUVFU-FFI is een paritaire organisatie van de uitzendsector en heeft als doel de individuele en collectieve vormingsplannen te stimuleren voor uitzendkrachten en wil hen helpen om hun competenties via specifieke opleidingen te verbeteren. Zo kunnen uitzendkrachten nog beter beantwoorden aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

Betrokken persoon in dit project is directeur Vincent Vandenameele.

Vigor logoThe VIGOR Unit, een spin-off van de Universiteit Gent, helpt bedrijfsleiders en beleidsmakers aan de hand van wetenschappelijke inzichten en data-analyse bij het nemen van effectieve beslissingen. De focus van de oprichters, gedragswetenschappers Cédric Velghe en prof. Frederik Anseel, ligt op het managen van mensen. Hun advies baseren ze op de huidige stand van zaken in de wetenschap of op eigen veldonderzoek op maat van bedrijven. Daarnaast besteden HR en management dienstverleners hun R&D uit aan The VIGOR Unit die voor hen nieuwe management tools ontwikkelt, zoals een psychologische test of een app.

Betrokken persoon in dit project is Cédric Velghe, zaakvoerder.