Knack.it

knack_colorKlinkt het project futuristisch?
Nochtans is dat wat Knack, een bedrijf uit Silicon Valley, ontwikkeld heeft: games die jouw talenten in kaart brengen, op basis van game design, big data en wetenschap.

We horen vaak over hoe de Übers en AirBnB’s van deze wereld hun respectievelijke sector ‘disrupten’. Welnu, Knack heeft met zijn minigames-benadering ook de ambitie het potentieel van mensen beter in kaart te brengen. En uiteraard om vervolgens hierdoor ook organisaties te helpen in de zoektocht naar dat geschikt talent of in de ontwikkeling van hun reeds aanwezige talenten.

Knack1Knacks zijn talenten die iemand bezit, zoals: rekenvaardigheid, integriteit, planmatig werken, doorzettingsvermogen, probleemoplossend vermogen,… De combinatie van enkele van deze ‘Knacks’ vormen ‘Powerknacks’ of  competenties die in organisaties van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan leiderschap, teamgericht, stressbestendigheid, …

Iemand die de games speelt krijgt een opsomming van zijn talenten en hoe die vertaald worden in business-competenties. Een voorbeeld vind je hieronder.

Beeld Knack Michelle

Variabelen achter games

Het spelen van Knack games gaat gepaard met het nemen van talloze beslissingen, acties en reacties. De data die zo verzameld wordt bevat info over de microgedragingen van een persoon.  Het analyseren van die data geeft een duidelijk beeld van een persoon zijn unieke talenten en competenties. Door te kijken naar de variabelen van een persoon zijn gedrag tijdens de game, wordt een profiel gemaakt. Zaken zoals hoe lang je twijfelt vooraleer je beslist, welke onderdelen van het scherm je aanraakt, de bewegingen die je maakt, … geven een precies beeld van wie je bent.  Dit resulteert in een lijst van ‘Knacks’ (Engels voor vaardigheden) met alle kwaliteiten die je bezit. Zo hebben wij de games gespeeld en de ‘Knacks’ die aan ons toebedeeld werden, waren angstwekkend accuraat.

Met zijn games en applicaties wil Knack mensen en organisaties helpen. Slimme algoritmes kijken niet naar de scores die spelers halen, ze analyseren hóé ze spelen. Zo kunnen ze allerhande ‘micro-gedragingen’ en ‘soft skills’ snel en automatisch omzetten in harde data. Ook skills die voor technologie tot nog toe onmeetbaar leken, zoals creativiteit, sociale intelligentie en zelfs ethiek. Vals spelen is onmogelijk. De resultaten kunnen enorm nuttig zijn bij sollicitatie- en talent ontwikkelingsgesprekken, maar daar stopt het niet. In de toekomst worden zowat alle HR-beslissingen ‘data driven’.

Hun CEO Guy Halfteck verwoordt het als volgt: ‘We werken niet alleen rond rekrutering en aanwerving, we kijken ook hoe bedrijven leidinggevend talent kunnen opsporen in hun organisatie. Promotie maken en carrière-mobiliteit worden een kwestie van data. Het volgende waarop we gaan werken, is: hoe beslis je over verloning? Ook dat wordt data-gedreven. Net als bijscholing. Wie zijn de mensen die een training zouden kunnen gebruiken, en voor welke vaardigheden? We gaan ook data inzetten voor het samenstellen van teams. Moet jij samenwerken met die collega, of beter met een andere?’